Stowarzyszenie Zwykłe ALDIS z dniem 31.08.2010 zostało zlikwidowane.
Likwidator